Toine van den Hoogen

Wetenschap, macht en geld

Dit is de weergave van een discussie over het thema van deze bundel tussen een achttal wetenschappers, die samen het brede spectrum van wetenschapsgebieden vertegenwoordigen (dus afkomstig uit zowel alfa- als bèta- en gammarichtingen), […]

Visies op de markt: een markt van visies

Toine van den Hoogen en Jan Peil gebruiken het werk van Adam Smith als achtergrond voor de bespreking van de reden waarom velen in conflicten rond de toenemende globalisering en vermarkting weer aandacht schenken […]

Ga naar de bovenkant