Op 7 maart 2013 vond in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te den Bosch het jaarlijkse symposium van de medische afdeling plaats. Ruim zestig aanwezigen, jong en oud uit allerlei maatschappelijke geledingen, luisterden geboeid naar de verschillende lezingen (zie hierna,deze kunt u downloaden).

Op 7 maart 2013 vond in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te den Bosch het jaarlijkse symposium van de medische afdeling plaats. Ruim zestig aanwezigen, jong en oud uit allerlei maatschappelijke geledingen, luisterden geboeid naar de verschillende lezingen (zie hierna,deze kunt u downloaden).

Prof. Theo Wobbes, voorzitter van de medische afdeling, schetste de historie van het begrip marktwerking. Prof. Robert Kreis, chirurg, belichtte de economische effecten en gevolgen voor artsen. Mw. Siety van der Veen ging samen met haar huisarts Cunigonda Hol in op de positie van de patiënt. Prof. Ruud Ter Meulen , ethicus, nam in zijn bijdrage – evenals prof. Kreis – kritisch stelling vanwege de negatieve conseqenties op ethisch vlak. Prof Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur van het Elisabethziekenhuis in Tilburg, sprak vanuit de beleidsmatige invalshoek.

Tenslotte ontspon zich een zeer levendige discussie met de zaal, waarin de verschillende kanten maar met name toch wel de negatieve kanten van de marktwerking in de gezondheidszorg naar voren kwamen – vaak op grond van eigen ervaringen van de aanwezigen.

Al met al was het bestuur verheugd over deze bijeenkomst, die voldaan heeft aan de doelstelling van onze afdeling: de discussie stimuleren over ontwikkelingen in de gezondheidszorg vanuit onze levensbeschouwelijke ethische achtergrond.