De reeks Annalen van het Thijmgenootschap gaat terug tot 1907 (jaargang 1). Publicaties van vóór 1998 (jaargang 86) kunt u, mits voorradig, nabestellen bij het algemeen secretariaat voor € 5,- per stuk, exclusief portokosten.

Publicaties van jaargang 86 en tot 110 zijn uitgegeven door Valkhof Pers in Nijmegen en zijn ook in de boekhandel verkrijgbaar. Vanaf jaargang 111 worden de bundels uitgegeven door Eburon. Via deze link kunt u de uitgaven bekijken en direct bestellen. Hieronder ziet u de nummers van de laatste drie jaargangen en de lopende jaargang bij elkaar.

Sinds begin 2015 kunt u via deze website alle bundels vanaf 2002 (jaargang 90) tot drie jaar geleden gratis digitaal lezen. Klik hier om de jaargangen te bekijken en hier om ze te doorzoeken op thema. titel, auteursnamen enz.

(Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?)

Uitgelichte publicatie

Jaargang 107 (2019) » aflevering 1

De verschillende gezichten van armoede

thijm_107Al jaren groeit het aantal voedselbanken in Nederland en België. De meeste burgers leven weliswaar in grote welvaart, maar doen te weinig om armoede te bestrijden. Ook al neemt wereldwijd het aantal mensen dat in extreme armoede leeft langzaam af, toch blijft hongersnood als schandvlek bestaan. Armoede toont meerdere gezichten en kan verschillende vormen aannemen. Maar wat is armoede?

Overzicht publicaties

 • thijm_104-3

  De nieuwe Zorgverzekeringswet is ruim tien jaar van kracht en we zien langzamerhand de gevolgen ervan doorwerken in de maatschappij. De aanleiding tot de nieuwe wet was vooral ingegeven door het niet meer in de hand kunnen houden van de uitgaven voor de zorg. Op termijn zou dit het koopplaatje van de burger negatief beïnvloeden. [...]

 • thijm_104-2

  Voor één keer geen jammerklacht over wat er allemaal misgaat met de universiteit maar een poging – een essay – te verwoorden waar een universiteit voor dient te staan. De achttiende-eeuwse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant splitst de vraag ‘Wat is de mens?’ op in drie deelvragen: wat kan ik kennen? wat moet ik doen? en wat [...]

 • thijm_104-1

  Vijfhonderd jaar geleden publiceerde Thomas More (1478-1535) zijn Utopia. Het werk, geschreven in de jaren 1515 en 1516, heeft een ongekend grote invloed gehad, mede omdat More de fictieve staat 'Utopia' in zijn boek voorstelt als een samenleving zonder privé-eigendom. Het boek Utopia kan zonder twijfel gelezen worden als een felle aanklacht van Thomas More [...]

 • thijm_103-4

  ‘Religie zonder God’, ‘de bijbel voor ongelovigen’, een ‘kerkdienst voor atheïsten’ – niemand kijkt er meer vreemd van op. Religieus (bezig) zijn zonder uitdrukkelijk in God te geloven is een fenomeen dat bij onze tijdgeest lijkt te horen. Het traditionele onderscheid tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ is aan het vervagen. Het is waar: mensen hebben massaal [...]

 • thijm_103-3

  Het katholicisme in Nederland is marginaal en kwetsbaar geworden. Velen hebben het de rug toegekeerd en zoeken hun heil buiten de kerk. Dat roept binnen de kerk de vraag op wat te doen: aanpassen aan de huidige tijd, zodat meer mensen zich opnieuw engageren, of gewoon stug doorgaan met een geïsoleerde, maar trotse restkerk? Het [...]

 • thijm-103-2

  De hedendaagse burger is zich bewust van zijn rechten en maakt als het om zijn eigen lichaam gaat zelf keuzes. Dat geldt voor keuzes op medisch gebied: plastische chirurgie, bariatrische chirurgie, niet vaccineren, besnijden, leefstijl (roken, drinken, overgewicht, onvoldoende bewegen), maar ook voor zaken die niet direct op medisch gebied liggen: piercings, tatoeages, extreme sporten, [...]

 • thijm_103-1

  In het huidige tijdsgewricht zien we steeds meer nadruk op toezicht, controle en handhaving, terwijl er tevens een toenemend beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het politiek-maatschappelijke debat lijkt hiermee te gaan over de relatie tussen staat en individuele burgers. Veel minder aandacht bestaat er voor de kracht van nieuwe gemeenschappen, waarin [...]

 • thijm_102-3

  Academische theologie en Kerk staan soms in een spanningsvolle verhouding. Ze zijn nauw met elkaar verbonden, maar hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. Beide willen wetenschap, samenleving en geloof dienen, maar doen dat op eigen wijze. Dat botst wel eens en levert wrijving en strijd op. In Nederland zijn de verhoudingen soms zelfs dermate verkild, dat [...]

 • thijm_102-2

  De integriteit van de wetenschap is een hot item. Nieuwsberichten over het controleren van data en andere misstanden baren onrust. Is de wetenschap wel te vertrouwen? De academische wereld steekt haar zoeklicht op bij de te volgen regels voor het verzamelen van gegevens, de noodzaak van het openbaar maken van experimenten en methoden en de [...]

 • thijm_102-1

  Tientallen jaren werd het project van de Europese Unie gedragen door het streven een nieuwe oorlog te vermijden en koesterde men de wens om tussen het Noord-Amerikaanse en het Sovjet-Russische model vast te houden aan een eigen – ‘Europese’ – vorm van samenleven. Dit project werd gekenmerkt door democratische besluitvorming, maatschappijbrede solidariteit en een fundamenteel [...]