Donald Loose

De universiteit – Een leerschool in humanisering

Voor één keer geen jammerklacht over wat er allemaal misgaat met de universiteit maar een poging – een essay – te verwoorden waar een universiteit voor dient te staan.

De achttiende-eeuwse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant splitst […]

Techniek en doelmatigheid

Donald Loose neemt een moderne, kantiaanse positie in. Aangezien techniek een menselijk maaksel is, kan de mens zelf doelen stellen. De mens kan die doelen niet aan de natuur ontlenen. Nieuwe technologieën stellen ons […]

Fénelon over de zuivere liefde

De vraag die zich naar aanleiding van de thematiek van Eros en Agapè steeds opdringt is die naar de aard van de transcendentie van de liefde. Vat men die transcendentie radicaal op als een […]

De ziel als mijn ander zelf

Donald Loose bespreekt de ontwikkeling van de monologue intérieur vanaf de Romantiek naar het modernisme. Hij betoogt dat deze literaire vorm aantoont dat een enkelvoudige alleenspraak van de ziel onmogelijk is: waar de ziel […]

Ga naar de bovenkant