Margo Trappenburg

Dubbele depolitisering

Politicologe Margo Trappenburg kenschetst de besluitvorming over prenatale diagnostiek als halfslachtige depolitisering (of halfslachtige medicalisering), doordat de politiek de kwestie eerst aan de medici overgelaten heeft, maar vervolgens met warrig beleid de status van […]

De pedagogische taak van het recht

Voor allerlei maatschappelijke vragen hebben politici en juristen jarenlang een oplossingsstrategie gehanteerd die erop neer kwam dat zij de vraag trachtten op te lossen naar geldend recht, gewoon rechtstreeks of naar analogie. Uit de […]

Ga naar de bovenkant