Nicolette van Gestel

De kracht van de gemeenschap

In het huidige tijdsgewricht zien we steeds meer nadruk op toezicht, controle en handhaving, terwijl er tevens een toenemend beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het politiek-maatschappelijke debat lijkt hiermee te […]

Marktwerking versus solidariteit?

Veel nieuwe vraagstukken in samenleving en politieke besluitvorming spelen zich af op het interessante, maar lastige en relevante terrein waar publiek en privaat, overheid en markt elkaar tegenkomen. Onderwijs, zorg, media, volkshuisvesting, welzijn, reïntegratie: […]

Marktwerking en publieke waarden in de arbeidsbemiddeling

Nicolette van Gestel onderzoekt de gevolgen van de recente privatisering van de Nederlandse arbeidsbemiddeling voor het behartigen van publieke waarden, zoals toegankelijkheid en continuïteit van de dienstverlening en een rechtvaardige behandeling van cliënten. De […]

Ga naar de bovenkant