Wim van de Donk

Toekomst voor de Talpa’s?

In deze bijdrage onderzoeken de auteurs of commerciële omroepen zich nog wel laten vangen in – vrij naar Max Weber – de ijzeren kooi van de bureaucratie. Ook komt de vraag aan de orde […]

Marktwerking versus solidariteit?

Veel nieuwe vraagstukken in samenleving en politieke besluitvorming spelen zich af op het interessante, maar lastige en relevante terrein waar publiek en privaat, overheid en markt elkaar tegenkomen. Onderwijs, zorg, media, volkshuisvesting, welzijn, reïntegratie: […]

Woord vooraf

Deze bundel doet ‘verslag’ van een serie bijeenkomsten die de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling van het Thijmgenootschap organiseerde rondom het thema ‘marktwerking en solidariteit’. Die serie nam een aanvang in het najaar van 2005 […]

Mens-Machine-Mens

We kunnen er niet onderuit: de wereld is een informatiemaatschappij aan het worden. Het is nog maar de vraag welke media daarbij het voortouw nemen: de spreektaal, het schrift, het drukwerk, de afbeelding, de […]

Ga naar de bovenkant