Soberheid als ideaal en als noodzaak; Genoom bewust; Vergiffenis en het recht; De theologie gevierendeeld: de 101ste jaargang van de Annalen van het Thijmgenootschap was een mooie mix van onderwerpen en disciplines. De artikelen uit deze bundels zijn nu gratis te lezen via deze website!

Alle bundels vanaf 2002 (jaargang 90) tot drie jaar geleden zijn gratis digitaal lezen via ons archief. De uitgaven van de laatste drie jaargangen kunt u hier bekijken en direct bestellen bij Valkhof Pers. Als u lid bent van het Thijmgenootschap krijgt u elke nieuwe bundel thuisgestuurd. 

U kunt alle artikelen doorzoeken op thema, titel, auteursnamen enz.

In 2013 verschenen onderstaande bundels:

Stephan van Erp en Harm Goris (red.)

De theologie gevierendeeld. Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland

De theologie aan de Nederlandse universiteiten ondergaat razendsnelle veranderingen. Eeuwenoude opleidingen in Utrecht en Leiden zijn in 2012 bijna geruisloos opgeheven. Aan katholieke zijde resteren van de zes wetenschappelijke instellingen voor theologie die er in 1968 waren, anno 2013 nog maar twee.

Lees hier verder

 

Theo Wobbes & Maria van den Muijsenbergh (red.)

Genoom bewust – Belasting of belofte?

Wetenschappers zijn steeds verder in de ontrafeling van het menselijke genoom. Maar is dat alleen heilzaam? Natuurlijk is het geweldig als de oorzaak van een ziekte in een gen kan worden opgespoord. Maar verandert die wetenschap iets aan het ziek-zijn? Of zijn er slechts problemen bij gekomen?

Lees hier verder

 

Sebastiaan Roes [red.]

Vergiffenis en het recht – Essays voor Edith Brugmans

Vergiffenis staat op gespannen voet met het recht: enerzijds zet vergiffenis het recht buitenspel, anderzijds past ze bij het recht. Hoe werkt deze relatie precies? En wat is vergiffenis eigenlijk? Kunnen theologie, filosofie, rechtsgeleerdheid, geschiedbeoefening en literatuur ons hierover iets leren.

 Lees hier verder

 

Marcel Becker & Theo Wobbes [red.]

Soberheid als ideaal en als noodzaak
Met teksten van Wijnand Duyvendak, paus Franciscus e.a.

Afgelopen jaren is ‘soberheid’ steeds meer in de belangstelling gekomen. Met de economische crisis hebben veel mensen minder te besteden en moeten zich bijgevolg gaan bezinnen op wat ze echt nodig hebben. Maar versobering is niet alleen negatief omdat zij ook leidt tot kansen.

Lees hier verder