Edith Brugmans

Instituties in beweging

Bezinning op instituties in beweging – dat was de inzet van het symposium dat in 2011 georganiseerd werd door het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging. De bijdragen in deze bundel […]

Brave New World als spiegel voor moderne mensen

Edith Brugmans onderzoekt een aantal technologische dystopieën uit het literaire genre van de science fiction: Brave New World (Huxley, 1932), We (Zamyatin, 1921), Oryx and Crake (Atwood, 2003) en The Road (McCarthy, 2009).

Opmerkelijk is […]

Morele liefde

Edith Brugmans schrijft over het ethische denken van de Engelse schrijfster en filosofe Iris Murdoch, voor wie de platoonse notie van het goede en de liefde voor het goede van cruciale betekenis zijn voor […]

Onverwachte impressies

Hedendaagse kunst verwondert door een nieuwe openheid voor het spirituele. Lange tijd hield moderne kunst zich afzijdig van het religieuze en het spirituele, maar vandaag de dag brengt de kunst deze juist tot leven […]

Inleiding

Kunst en spiritualiteit vormen van oudsher een spannend koppel. Kunst kan het goddelijke verbeelden, maar kan het naar het oordeel van religieuze groepen ook misleiden en het goddelijke al te menselijk maken en te […]

Inleiding: Literatuur en filosofie

Elk mensenleven is een verteld leven. Mensen praten, babbelen, roddelen, redeneren, dichten en zwijgen. Deze onophoudelijke taligheid is een samenspel van betekenis geven, uitleggen en nuanceren. ‘Wat betekent dit’ en ‘wat bedoel je’ zijn […]

De ziel in de literatuur

Literatuur raakt de ziel, ze kan de ziel vormen en verheffen of bederven. Dat wist Plato al en daarom ontwikkelde hij een filosofische kritiek van de literatuur, terwijl Aristoteles de essentie van de tragedie […]

Ga naar de bovenkant