Palmyre Oomen

Nanotechnologie

Nanotechnologie is de studie van fenomenen en de manipulatie van materialen op de schaal van atomen, moleculen en supramoleculaire structuren ter grootte van een miljardste meter, ofwel 0,000000001 meter. Zelfs met de sterkste microscoop […]

Inleiding

Gerenommeerde wetenschappers geven in dit boek een inleiding in dit fascinerende onderzoeksterrein en een overzicht van enkele veelbelovende toepassingen. Maar ook wordt stilgestaan bij vooralsnog onbeantwoorde vragen en levensbeschouwelijke kwesties die bij deze technologie […]

Vragen over mens, techniek, natuur en God

Palmyre Oomen reflecteert op vragen die door nanotechnologie worden opgeroepen vanuit een filosofisch en theologisch perspectief. Ze overdenkt het begrip ‘natuur’ en de onderlinge relaties tussen mens, natuur en techniek. Vervolgens stelt zij de […]

Sartres radicale vrijheidsopvatting

Palmyre Oomen gaat in op het vrijheidsbegrip van de vroege Sartre en legt uit hoe hij innerlijke leegte verbindt met uiterlijke daden. Ze benadrukt Sartres verdediging van de grondeloosheid van het handelen en plaatst […]

Ten geleide

Ongemerkt en geleidelijk heeft ICT zich een plaats veroverd, niet alleen in de communicatie met de ons omringende wereld, of als fantasiewereld, maar ook binnen ons eigen fysieke bestaan. Dat biedt ongekende mogelijkheden, fascinerende […]

Het onmisbare lichaam

Palmyre Oomen vraagt aandacht voor de onmisbaarheid van het lichaam, ook in de context van cyberspace. Ze schildert de historische wisselingen in waardering van het lichamelijke: van negatief (in het platonisme, doorwerkend via het […]

Ga naar de bovenkant