René Munnik

Inleiding

Wat zijn in ons technologisch bestel de plek van de mens en de ruimte voor God? Wat betekenen begrippen als (menselijke) ‘natuur’ en ‘vrijheid’? Welke toekomstverwachtingen – zowel hoop als angst – worden door […]

God, mens en techniek

Techniek is een dominant kenmerk van onze cultuur. Arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding zijn niet meer denkbaar zonder hun technische voorwaarden. Maar techniek is niet slechts een middel waarover wij kunnen beschikken; technologische ontwikkelingen […]

Een bedenkelijk verlangen naar God?

Is eros toch eigenlijk niet een liefde die gemotiveerd wordt door interesse in zichzelf en zijn behoeftes? René Munnik onderzoekt bedenkingen tegen het natuurlijk godsverlangen, om aan het slot de getuigenis van Etty Hillesum […]

Ga naar de bovenkant