Rudi te Velde

De norm van de natuur

Rudi te Velde breekt in dit artikel een een lans voor het natuurrechtsdenken. Aan de hand van Thomas van Aquino betoogt hij dat morele beslissingen (ook over de techniek en haar ontwikkeling) gehouden zijn […]

In het spoor van Plato’s Symposium

‘Daarom prijs ik altijd de macht en de kracht van de liefde zoveel als ik kan’ – Socrates, in Plato’s Symposium.

Wat is toch die liefde – eros in het Grieks – die de grote […]

Eros en de Idee van het Goede

In de slotbijdrage van deze bundel keert Rudi te Velde terug naar de tekst van het Symposium. Hij betoogt dat het Plato te doen is om de mogelijkheid van een filosofische ethiek. Daarvoor is […]

Inleiding

Het schoolvak levensbeschouwelijke vorming functioneert in een veranderende omgeving, die nieuwe, indringende vragen aan de plaats en de inhoud van het vak stelt. We kunnen en willen niet terug naar de catechismuslessen van vroeger, […]

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming is een gerespecteerd en gewaardeerd vak in het onderwijs, waaraan zowel de theologie als de filosofie aan universiteit en hbo hun bijdrage leveren. Tegelijk opereert het vak levensbeschouwing in een moeilijk veld […]

De strijd om de ziel

Het vertrekpunt van dit artikel van Rudi te Velde is Plato’s voorstel voor censuur: alleen literatuur die bijdraagt tot de vorming van rechtvaardige personen is toelaatbaar in de ideale staat. Dit voorstel veronderstelt dat […]

Thomas van Aquino: Over waarheid

Na zijn benoeming tot magister in de theologie aan de Parijse universiteit in 1256 begon Thomas van Aquino zijn leeractiviteit met het houden van een serie academische disputaties over het thema waarheid. De eerste […]

Ga naar de bovenkant