Vincent Kirkels

Inleiding

Vanaf het begin van de Zorgwet waren de meningen verdeeld. Voor menigeen was de marktwerking in de zorg duidelijk een stap te ver. Binnen de nieuwe ontwikkelingen zal de arts zijn of haar weg […]

Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt

Het marktdenken, dat na een lang voortraject met de invoering van de Zorgwet per 1 januari 2006 definitief zijn intrede heeft gedaan in de gezondheidszorg, is een gegeven dat, hoe men het ook wendt […]

Ten geleide

Ongemerkt en geleidelijk heeft ICT zich een plaats veroverd, niet alleen in de communicatie met de ons omringende wereld, of als fantasiewereld, maar ook binnen ons eigen fysieke bestaan. Dat biedt ongekende mogelijkheden, fascinerende […]

Eed van Hippocrates

De eed van Hippocrates kent een lange en rijke traditie. Door de eeuwen heen hebben artsen, als beoefenaars van de geneeskunst, deze eed beschouwd als een leidraad voor hun medisch handelen en voor hun […]

Hoop als helpende hand

Hoop doet leven. Een spreekwoord is vaak een cliché. Evenzo is een spreekwoord vaak waar. In deze essaybundel schrijven artsen en andere hulpverleners over hoe zij deze waarheid hanteren. Zij proberen een midden te […]

Inleiding

Hoop doet leven. Een spreekwoord is vaak een cliché. Evenzo is een spreekwoord vaak waar. In deze essaybundel schrijven artsen en andere hulpverleners over hoe zij deze waarheid hanteren. Zij proberen een midden te […]

Chronische zorg, zingeving en zinbeleving

Wat betekent het om een chronische aandoening te hebben en wat betekent het als dit een blijvende afhankelijkheid van zorg tot gevolg heeft? Dat is het thema van de bundel Chronische zorg, zingeving en […]

Ga naar de bovenkant