Paul van Tongeren

Filosofie en/als spiritualiteit

Paul van Tongeren opent deze bundel met een beschouwing over de verhouding tussen levensbeschouwelijke en filosofische vorming. Hij doet dit aan de hand van de historische interpretatie die de Franse filosofen Pierre en Ilsetraut […]

Inleiding

Het Thijmgenootschap heeft een keur van auteurs, allen zeer intensief betrokken bij het onderwijs, uitgenodigd om onder woorden te brengen wat volgens hen (goed) onderwijs is. De antwoorden op deze uitnodiging zijn, net als […]

Voorbeeldig onderwijs

Dagelijks verschijnen er verontruste en verontrustende berichten in de media over het onderwijs. Als reactie op de bestaande onvrede ontstaan nieuwe experimentele vormen van onderwijs, maar ook weerklinkt de roep om terugkeer naar het […]

Voorwoord

Het honderdjarige Thijmgenootschap organiseerde cultuurhistorische programma's in tien steden. Het succes van deze programma’s was overweldigend. Stadsgezichten bevat een verslag van alle tien goedbezochte programma's en een selectie van de voordrachten in de Nederlandse […]

Inleiding: vreemde verwanten?

De islam is met recht een vreemde verwant of een verwante vreemdeling voor velen in de westerse wereld. Deze bundel neemt de godsdienst van de islam als invalshoek, en kiest daarbij de vergelijking met […]

Vreemde verwanten?

We discussiëren de laatste tijd wat af over de islam. Flinke, inmiddels politiek correcte uitspraken over deze monotheïstische wereldgodsdienst zijn niet van de lucht: een primitieve woestijncultuur, een antimoderne godsdienst zonder enige vorm van […]

Over het verstrijken van de tijd

Soms menen we dat de tijd vliegt, op andere momenten vinden we dat hij kruipt. Maar steeds zijn we er zeker van dat de tijd voorbijgaat. Menselijk leven kan niet om die ervaring heen: […]

Ga naar de bovenkant