Luca Consoli

Waarheid en democratie

Politici die wetenschappelijke rapporten als meningen typeren en tegenfeiten presenteren, leerlingen die complottheorieën boven historische kennis plaatsen en gevoelige onderwerpen weigeren te bespreken, onderzoekers die het vertrouwen in de wetenschap ondermijnen door onderzoeksresultaten te […]

Ter inleiding

Wetenschappelijke kennis heeft een bijzondere status vandaag de dag. Enerzijds is ze de haast religieuze status die ze zo lang had kwijt en is ze anno nu onderhevig aan stevige kritiek, variërend van interne […]

De goede wetenschapper

De integriteit van de wetenschap is een hot item. Nieuwsberichten over het controleren van data en andere misstanden baren onrust. Is de wetenschap wel te vertrouwen? De academische wereld steekt haar zoeklicht op bij […]

Het samenspel van generaties

Er valt nog een wereld te winnen: voor de identiteit als volwassene op leeftijd, tegen de eenzijdige belasting van een kleinere groep jongeren en ook voor de toekomstige samenleving. Meestal worden de consequenties van […]

Oud en Jong

Wanneer bent u geboren? Hoe zag Nederland of uw land van herkomst er toen uit? Wat zijn uw eerste herinneringen? Hoe was uw puberteit? Welk boek en welke muziek hebben de meeste indruk op […]

Inleiding

De bijdragen in deze bundel vertonen, ondanks hun zeer verschillende disciplinaire afkomst, een opvallende mate van overeenkomst, vooral in het signaleren hoe technologie onlosmakelijk verbonden is met ons menszijn, en hoe bepalend ze is […]

Technologie en mensbeeld

Wetenschap en technologie behoren tot de sterkste krachten in onze samenleving. Niet alleen vermeerderen ze onze kennis op velerlei gebied en maken ze middels technische snufjes ons leven aangenamer (of juist tragischer). Nee, wetenschap […]

Slow Food

Slow Food kan worden beschouwd als een beweging die zich richt op zowel biologische als lokale voedselproductie. Luca Consoli maakt duidelijk dat Slow Food bij nader inzien de claim op maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde […]

Ga naar de bovenkant