Martin Buijsen

Over artsen en hun autonomie

Het medisch handelen van de arts is altijd gekenmerkt door autonomie. Hoe deze autonomie binnen het Nederlandse rechtsbestel vorm is gegeven, beschrijft Martin Buijsen in een dit juridisch onderbouwde betoog. Hij geeft aan dat […]

Marktwerking versus solidariteit?

Veel nieuwe vraagstukken in samenleving en politieke besluitvorming spelen zich af op het interessante, maar lastige en relevante terrein waar publiek en privaat, overheid en markt elkaar tegenkomen. Onderwijs, zorg, media, volkshuisvesting, welzijn, reïntegratie: […]

Inleiding

Op 18 maart 2005 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak Baby Kelly. Naar aanleiding van dit historische arrest organiseerden de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling van het Thijmgenootschap en de Wetenschappelijke Kring voor […]

Onrechtmatig leven

Vorig jaar deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak-Baby Kelly, Nederlands eerste wrongful life-zaak. In dergelijke zaken vordert een kind, geboren met een ernstige handicap, jegens een hulpverlener vergoeding van schade als gevolg […]

Inleiding

In deze bundel wordt de relatie tussen solidariteit en individualisering nader beschouwd, vanuit verschillende perspectieven en op verschillende deelterreinen. Dat is niet gemakkelijk. Want wat is solidariteit? En wat is individualisering?

Solidariteit onder druk?

Solidariteit met de arme en behoeftige is vaak gezien als een belangrijk element van de christelijke levenswijze en vormt ook een van de beginselen van de christelijke sociale leer. Tegenwoordig wordt deze solidariteit ten […]

Krakend recht en verharde moraal

Over recht en moraal is tegenwoordig veel te doen. De roep om het herstel van ‘normen en waarden’ in onze samenleving is luid en duidelijk. Daarnaast komt de politiek met voorstellen voor wijzigingen in […]

Ga naar de bovenkant